تبلیغات

فهرست‌ های بهای سال 1383

فهرست ‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
فهرست ‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته تاسیسات برقی سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته چاهها و قناتها سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته خطوط انتقال آب سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته راهداری سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته شبکه توزیع آب سال 1383
فهرست ‌بهای واحد رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
تاریخ ابلاغ: 82/12/25
تاریخ اجرا: 82/12/25
تاریخ تصویب: 82/12/25

جهت دریافت فایل ها مزبور از طریق لینک زیر و یا از طریق منوی دریافت فایل (Download) مراجعه نمایید.

دانلود فایل های فهرست بهای سال 1383 با فرمت PDF

مطالب نه چندان بی‌ربط